Her er vi

Kontakte styret

Styret kan best kontaktes på e-post:
styret@hvb.no

Eller telefon:

Einar Drageland, styreleder: 95870544
Anette Kivijärvi, Nestleder: 90798438
Sanjin Redzic, Vedlikehold/Forsikring: 97621456

Marit Urne Thomassen, Styremedlem: 90361045
Petter Lillemork, Styremedlem: 95117823


Styreleder svarer også på dagtid dersom mulig. De andre medlemmene kan nås på kveldstid. Det oppfordres til bruk av e-post til styret@hvb.no.


This website is made with Dynify.com.
Check it out!