Her er vi

Kontakte styret

Styret kan best kontaktes på e-post:
styret@hvb.no

Eller telefon:

Einar Drageland, styreleder: 95870544
Sanjin Redzic, Styremedlem: 97621456
Anette Kivijärvi, Styremedlem: 90798438
Monica Strømme, Styremedlem: 95032928
Pål Inge Haugse, Nestleder: 99411521

Styreleder svarer også på dagtid dersom mulig. De andre medlemmene kan nås på kveldstid. Det oppfordres til bruk av e-post.


This website is made with Dynify.com.
Check it out!